Affald

Miljøstyrelsen - Vi blander ikke dit affald

Sorterer du dit affald? Med Københavns Kommunes affaldsordning kan du og din institution spare penge på at sortere jeres affald.

1000 lejere i kommunens bygninger, hovedsagelig kommunale institutioner, er dækket af en miljøvenlig affaldsordning, som Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer.

Affaldsordningen er fleksibel, så vi kan få sendt mest muligt affald til genanvendelse. Du finder en oversigt over affaldstaksterne i dokumentet nederst på siden, hvor du kan se hvilke affaldsfraktioner, det er muligt at sortere i.

Vi har udarbejdet nogle spørgsmål og svar til affaldsordningen og selve opkrævningen, som du også kan se nederst på siden. Finder du ikke et svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontakte vores HelpDesk.

Ved henvendelser vedrørende tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kan du kontakte REMONDIS (M. Larsen) på tlf.: 43 48 92 05 eller på mail: keid@remondis.dk.  
 

Spar penge på dit affald

Herunder kan du finde en række tips til, hvordan du bruger færre penge på affaldet og hjælper miljøet. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.