Affald

Affald er ressourcer - sorter dit affald og bidrag til øget genanvendelse

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) administrerer affaldsordningen for ca. 850 lejere i kommunens bygninger, hovedsagelig kommunale institutioner.

KEID er en del af indsatsen Cirkulær København, som skal sikre, at 70 % af dagrenovationen bliver udsorteret til genanvendelse i 2024. Det betyder blandt andet, at man i kommunens offentlige institutioner og enheder møder samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem.

Derfor spiller jeres håndtering af affaldet en vigtig rolle for at nå Københavns Kommunes grønne målsætninger. Hvis du er i tvivl om, hvordan I skal sortere jeres affald, så læs om affaldssortering i København eller søg i Affalds-ABC’en. Har du spørgsmål til affaldsordningen kan du måske finde svar nedenfor. 

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores HelpDesk. Vedrørende tømningshyppighed, ekstra beholdere og lignende kontakt REMONDIS på tlf.: 43 48 92 05 eller på mail: keid@remondis.dk.

Kontakt