Budgetprocessen

Kvalitetssikring af budgetnotater til budgetforhandlinger og overførselssager.

Københavns Ejendomme & Indkøb drifter kommunens samlede ejendomsportefølje og skal derfor have beslutningsoplæg relateret til anlæg sendt i høring forud for aflevering til budgetforhandlinger og overførselssager. Det er afgørende, at beslutningsoplæg har realistiske tidsplaner og økonomi. Det er Københavns Ejendomme & Indkøb sammen med kunden med til at sikre.

Det gør kunden
  • Kunden fremsender alle ejendomsrelaterede budgetønsker til den fælles Økonomiforvaltnings-fordelingsliste (OKFDL Budgetkoordinering) forud for aflevering af beslutningsoplæg til budgetforhandlinger og overførselssager. Således har kunden én indgang til høring af Økonomiforvaltningen, der derefter koordinerer internt mellem Team Ejendomsoptimering på Rådhuset, Byggeri København og Københavns Ejendomme & Indkøb. Efterfølgende får kunden ét samlet høringssvar fra Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen udbeder sig en frist på maksimalt ti arbejdsdage for tilbagemeldinger.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
  • Københavns Ejendomme & Indkøb kvalitetssikrer driftsøkonomi, renoveringsbehov, udvendigt vedligehold, køb, salg og lejeforhold i løbet af maksimalt ti arbejdsdage. Denne arbejdsgang understøtter, at projekterne, så vidt det er muligt, kan eksekveres som politisk besluttet.