Elektronisk fakturering

 • ""
Her kan du finde de forskellige krav til fakturering og relevante EAN-numre.

Lovpligtige krav til fakturaen:

 • Fakturanummer og fakturadato
 • Fakturamodtagers navn og adresse og EAN-nummer (dvs. Københavns Ejendommes adresse og fakturanummer)
 • Leverandørens navn (dvs. dit firmanavn), adresse og CVR-nummer
 • Sigende beskrivelse af varens/ydelsens art, mængde og pris
 • Beløb til betaling
 • Momsgrundlag – opdeling af momsbelagte og ikke momsbelagte ydelser
 • Momssats og momsbeløb.

Øvrige krav:

 • Gyldigt rekvisitionsnummer/indkøbsordrenummer (hvis det er oplyst ved afgivelse af ordren)
 • Adressen, evt. etage hvorpå arbejdet er udført/leveret til
 • Der skal være en faktura pr. opgave. F.eks. en faktura på nedrivning, en faktura på rengøring, en faktura på genopbygning
 • Bestillerens BRUGER-ID – der skal kun angives 4 karakterer 
 • Under hver arbejdsopgave skal der være en specifikation af: 
  • Hvornår arbejdet er udført (dato)
  • Hvad der er medgået af materialer og priserne herpå
  • Antal arbejdstimer fordelt på entreprisen (timer og timepris/sats)
  • Udgifter til udstyr og evt. udgifter til lejet udstyr, energiforbrug m.v.

Leveringsdato

Betalingsfrist i Københavns Kommune er altid mindst 30 dage netto.