Energioptimering og energirådgivning

Vi supporterer drift, vedligehold og energioptimering af f.eks. fjernvarme-, ventilations – og automatik anlæg i KKs ejendomme.

Københavns Ejendomme & Indkøbs enhed Energi & Teknik supporterer drift, vedligehold og energioptimering af tekniske basisinstallationer f.eks. fjernvarme-, ventilations – og automatik anlæg i Københavns Kommunes ejendomme. Energi & Teknik udfører derudover central energiovervågning, styring og driftssupport af energiforbrugende tekniske anlæg.

Københavns Ejendomme & Indkøb igangsætter aktiviteter hvis formål er at optimere driften af Københavns Kommunes ejendomme og f.eks. nedbringe driftsomkostninger til energiforbruget. En række af disse aktiviteter er iværksat som en del af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi  

Københavns Ejendomme & Indkøb implementerer tre overordnede effektiviseringsprojekter i Københavns Kommunes ejendomme over de næste år.

Central Energiovervågning og driftssupport

Københavns Ejendomme & Indkøb implementerer et fjernaflæst energiovervågningssystem på hovedparten af kommunens ejendomme. Energiovervågningen omfatter forbruget af el, vand og varme samt data for afkølingen. Energiovervågningssystemet forventes at resultere i en energibesparelse på 3 %. Systemet forventes fuldt implementeret i 2017.

Det er hensigten, at serviceteknikerne i forvaltningerne anvender energiovervågningssystemet til at sikre energirigtig drift af ejendommene.

Københavns Ejendomme & Indkøb overvåger den samlede ejendomsporteføljes energiforbrug og afkøling og rådgiver serviceteknikere i energirigtig drift.

Central styring af tekniske anlæg på mindre og store ejendomme

Københavns Ejendomme & Indkøb er i gang med at indføre styringsautomatik på alle ejendomme, der er større end 500 m2. Alle CTS-systemer (Central Tilstandskontrol og Styring) renoveres og opkobles på internettet, og der implementeres en fælles alarmhåndteringsplatform.

Det er hensigten, at serviceteknikerne i forvaltningerne kan tilgå CTS-systemerne på internettet og samlet se CTS-alarmer for deres ejendomme. Københavns Ejendomme & Indkøb vil kunne følge alle CTS-systemer og følge, at alarmer fra CTS-systemerne håndteres. 

Som led i implementeringen af styringsautomatik på ejendommene, gennemgås ejendommenes tekniske basisinstallationer for fejl og mangler og ejendomme med CTS-anlæg screenes ligeledes for energioptimeringspotentialer, og potentialer med tilbagebetalingstider på under 6 år gennemføres.

Belysningspakke nr. 1 

Som led i Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2017, udskifter Københavns Ejendomme & Indkøb belysningen i 25 ejendomme til LED-belysning. Når projektet er implementeret, medfører det energibesparelser og lavere driftsomkostninger til vedligeholdelse af lamper. Belysningen i ejendommene vil blive styret ift. dagslys, og belysningens driftstider vil kunne overvåges fra CTS-platformen.

På baggrund af erfaringerne fra implementering af Belysningspakke nr. 1, vil Københavns Ejendomme & Indkøb vurderer det samlede energibesparelsespotentiale i ejendomsporteføljen.