Hvem er vi?

  • Københavns Rådhus og byens tage
Her kan du læse mere om, hvem Københavns Ejendomme & Indkøb er, og hvad vi beskæftiger os med.

Københavns Ejendomme & Indkøb er en del af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og blev etableret i 2005 som en sammenlægning af de ejendomsfaglige aktiviteter i kommunen. I samarbejde med vores kunder skaber vi rum for kommunens liv – lige fra børnepasning og fritidsaktiviteter til ældrepleje og ejendomsservice. I 2016 blev Københavns Kommunes indkøbsfunktion foranket hos os, og i januar 2020 blev KK Rengøringsservice, kommunens rengøringsenhed, forankret hos os.  

Vi administrerer og udlejer 2,6 millioner m2 af kommunens ejendomsportefølje fordelt på ca. 3500 bygninger. Vi er en af Danmarks største ejendomsadministratorer med ansvar for ca. 830 ejendomme, inklusiv blandt andre: Administrationsbygninger, Københavns Rådhus, kulturhuse, biblioteker, institutioner, plejehjem, skoler og idrætsanlæg.

Vi skaber rammerne for anvendelsen af Københavns Kommunes ejendomme og for kommunens indkøb – i samarbejde med forvaltningerne og til gavn for borgerne. Vi sikrer det aftalte serviceniveau og effektiviserer, så kommunen kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet til Københavns borgere.

Københavns Ejendomme & Indkøb har ansvaret for effektive indkøb i kommunen og for en effektiv og serviceorienteret ejendomsdrift. Vores opgave er at levere en stabil drift og udvikle de fysiske rammer for kommunens aktiviteter og service til borgere og virksomheder. Derudover sørger vi for effektive indkøbsprocesser og de bedst mulige indkøbsaftaler på tværs af kommunen. I samarbejde med forvaltningerne arbejder vi hver dag for en serviceorienteret ejendomsdrift og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m2, ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt.

Københavns Ejendomme & Indkøb er under ledelse dirketør Rasmus Vanggaard Knudsen og vicedirektør Helge Vagn Jacobsen, organiseret i seks centre og en stabsfunktion, som tilsammen sikrer effektivisering af kommunens ejendomsportefølje og indkøb samt et højt serviceniveau, så resten af kommunen kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til Københavns borgere.