Hvem er vi?

  • ""
Her kan du læse mere om, hvem Københavns Ejendomme & Indkøb er og hvad vi beskæftiger os med.

Københavns Ejendomme & Indkøb er en del af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og blev etableret i 2005 som en sammenlægning af de ejendomsfaglige aktiviteter i kommunen. I samarbejde med vores kunder skaber vi rum for kommunens liv – lige fra børnepasning og fritidsaktiviteter til ældrepleje og ejendomsservice. I 2016 er Københavns Kommunes indkøbsfunktion blevet foranket hos os. 

Vi administrerer og udlejer 2,6 millioner kvadratmeter af kommunens ejendomsportefølje fordelt på ca. 3500 bygninger. Vi er en af Danmarks største ejendomsadministratorer med ansvar for ca. 830 ejendomme, inklusiv blandt andre: Administrationsbygninger, Københavns Rådhus, kulturhuse, biblioteker, institutioner, plejehjem, skoler og idrætsanlæg.

Vores opgave er at drive og udvikle gode fysiske rammer for kommunens aktiviteter og service til borgere og virksomheder samt sikre professionel indkøb og forvaltning af Københavns Kommunes aktiver. I samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune arbejder vi hver dag på at levere helhedsorienterede og værdiskabende løsninger inden for ejendomsservice, ejendomsadministration og indkøb, ligesom vi køber og sælger ejendomme for kommunen.

Københavns Ejendomme & Indkøb er under ledelse af direktør Mikala Kreiser, organiseret i seks centre og en stabsfunktion, som tilsammen sikrer effektivisering af kommunens ejendomsportefølje og indkøb samt et højt serviceniveau, så resten af kommunen kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til Københavns borgere.

Vi lægger vægt på professionalisme, effektivitet og på at levere en god service, og derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Du kan se vores kernefortælling visuelt afspejlet i filmen nedenfor. Filmen er lavet i december 2015, da vi hed Københavns Ejendomme:

Vi skaber rum