Indflytning i et lejemål

Læs mere om standardlejekontrakter og indflytningssyn her.

Ved leje af et kommunalt lejemål indgås en standardlejekontrakt (læs mere om lejeforhold her), som er en intern kommunal, men ikke juridisk aftale. Den er en central del af huslejemodellen. Standardlejekontrakten regulerer lejeforholdet mellem kunden og Københavns Ejendomme & Indkøb, når kunden lejer lokaler i kommunalt ejede ejendomme. Når kunden har indgået en standardlejekontrakt med Københavns Ejendomme & Indkøb, kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb kunden for at aftale et indflytningssyn. Formålet med synet er at dokumentere lejemålets tilstand og få aflæst lejemålets forbrugsmålere med henblik på afregning af forbrug.

Henvendelser om indflytning i lejemål rettes til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk, som findes via Københavns Ejendomme & Indkøbs hjemmeside.

Afholdelse af indflytningssyn i et kommunalt lejemål

Det gør kunden
 • Kunden deltager i indflytningssynet.
 • Kunden underskriver indflytningsrapport senest 5 arbejdsdage efter, at denne er modtaget fra Københavns Ejendomme & Indkøb.
 • Kunden skal selv sørge for at tilmelde sig forsyningsselskabet, når lejemålet ikke ligger i en flerbrugerejendom.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb indkalder kunden til indflytningssyn i henhold til bestemmelsen i lejekontrakten.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb afholder indflytningssynet, som omfatter:
  • Dokumentation af lejemålets tilstand.
  • Aflæsning af lejemålets forbrugsmålere.
  • Udarbejdelse af indflytningsrapport.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb underskriver og sender indflytningsrapport samt snitfladeskema/”handshake” til kunden senest 5 arbejdsdage efter, at indflytningssynet er afholdt.