Løn- og arbejdsvilkår

Københavns Kommune arbejder målrettet for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence i København.
Københavns Kommune og herunder Københavns Ejendomme & Indkøb arbejder målrettet for at sikre fair arbejdsforhold og lige konkurrence for alle vore leverandører og deres medarbejdere. 

Som leverandør skal du være opmærksom på, at din egen virksomhed lever op til klausulerne om ordentlige løn- og arbejdsforhold. Vær' også opmærksom på, at din egen virksomhed og dine underleverandører er underlagt kædeansvar. Det betyder, at du som leverandør er ansvarlig for, at dine underleverandører også overholder klausulerne om løn- og arbejdsforhold.  

Københavns Kommune vedlægger arbejdskalusulen i alle tjenestekontrakter og bygge- og anlægskontrakter. CSR bilaget vedlægget ligeledes på alle tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægsopgaver over 1 mio. kr. Se dokumenterne nederst.

Hvis en leverandør ikke overholder klausulerne om fair forhold, tager Københavns Kommune kontakt til leverandøren for at udrede overtrædelsen. Hvis ikke forholdene rettes, kan det medføre bøde eller ophævelse af kontrakten.

Du kan finde de gældende krav på siden Byggeri København.

Som leverandør er du med til at sikre fair forhold og lige konkurrence i København. Se mere om fair forhold som leverandør i filmen.

Du kan læse mere om fair forhold på www.fairforhold.dk. Du kan også downloade materiale om fair forhold