Ombygning og ændret anvendelse af lejemål

Regler og retningslinjer for ændringer og ombygninger i kommunale lejemål og tredjemandslejemål.

Regler og retningslinjer for ændringer og ombygninger i kommunale lejemål og tredjemandslejemål.

Hvis kunden ønsker at ombygge lejemål eller ændre anvendelsen i et tredjemandslejemål, kontaktes Københavns Ejendomme & Indkøb. For kommunale lejemål gælder det, at kunden skal have en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb, inden der ombygges. Fuldmagten er et krav fra myndigheder for at kunne få en byggetilladelse. Teksten i fuldmagten sikrer yderligere, at Københavns Ejendomme & Indkøb ikke har økonomiske udgifter i forbindelse med ombygningen, og at lejer, hvis det ønskes fra Københavns Ejendomme & Indkøbs side, tilbagefører lejemålet til den oprindelige stand.

Henvendelser om ombygning af lejemål, indhentning af ejerfuldmagt og ændringer i anvendelsen af lejemål rettes til Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk, som findes via Københavns Ejendomme & Indkøbs hjemmeside.

Ombygning af kommunale lejemål

Det gør kunden
  • Kunden sender Københavns Ejendomme en detaljeret beskrivelse af sit projekt med tilhørende relevante bilag, f.eks. tegninger, billeder, beregninger mv. Kunden har selv forpligtigelse til at underrette egen forvaltnings bestillerenhed om evt. ombygninger samt fremsende kopi af fuldmagter.
  • Kunden har selv forpligtigelse til at indhente en byggetilladelse ved ombygning og/eller ændret anvendelse.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
  • Københavns Ejendomme og Indkøb udsteder ejerfuldmagt til projektet eller sender et begrundet afslag. Københavns Ejendomme & Indkøb behandler en ansøgning om ejerfuldmagt hurtigst muligt. Fra det tidspunkt hvor ansøgningen er fuldt oplyst, kan kunden forvente en sagsbehandlingstid på op til 10 arbejdsdage, ved mere komplekse sager op til 20 arbejdsdage.

Ombygning af tredjemandslejemål

Det gør kunden
  • Ønsker kunden at ombygge lejemålet, skal dette meddeles til Københavns Ejendomme & Indkøb.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
  • Københavns Ejendomme & Indkøb varetager kontakten til udlejer vedr. evt. ombygninger, samt evt. sikring af kommunens investering.

Ændringer i anvendelsen af tredjemandslejemål

Det gør kunden
  • I tilfælde hvor kunden ønsker at ændre anvendelse af tredjemandslejemål fx fra vuggestue til administration, skal dette meddeles skriftligt til Københavns Ejendomme & Indkøb.
  • Når lejer har fået den nye anvendelse godkendt, sendes kopi af udlejers og de relevante myndigheders godkendelse til Københavns Ejendomme & Indkøb.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
  • Københavns Ejendomme & Indkøb undersøger, om anvendelsesbestemmelsen i lejekontrakten kan rumme ønskerne til den ændrede anvendelse, og om det har økonomiske konsekvenser for Københavns Ejendomme & Indkøb.
  • I tilfælde hvor lejekontrakten ikke kan rumme den ønskede ændring, kontakter Københavns Ejendomme & Indkøb udlejer, som, hvis muligt, udarbejder et tillæg til kontrakten til videre behandling og evt. myndighedsbehandling/byggesagsbehandling.
  • Københavns Ejendomme & Indkøb foretager de nødvendige ændringer i Københavns Ejendomme & Indkøbs it-systemer m.v.