Processen for salg

Sådan sælger vi ejendomme i Københavns Kommune.

Offentligt udbud

Når kommunen sælger fast ejendom skal det som udgangspunkt ske efter offentligt udbud, jf. bkg. nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Udbuddet offentliggøres her på Københavns Ejendomme & Indkøbs hjemmeside og i de store landsdækkende aviser.

Som regel udbydes kommunens ejendomme ikke til salg med en vejledende pris. Tilbudsgiver skal derfor selv komme med et bud på markedsværdien af den konkrete ejendom. Københavns Kommune forbeholder sig dog retten til frit at vælge mellem de indkomne bud og eventuelt forkaste dem alle.

Som tilbudsgiver skal du stå ved dit bud i 12 uger efter vi har modtaget dit tilbud.

I Københavns Kommune er det Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme & Indkøb, der står for salg af fast ejendom.

Tilbud og garanti

Tilbud indgives ved at udfylde skemaet, der fremgår af udbudsvilkårene. Tilbuddet skal være på et fast beløb og uden forbehold.  Du behøver ikke at indsende en garanti samtidig med tilbuddet. Såfremt købstilbuddet indstilles til videre politisk behandling, vil vi efterfølgende anmode om en bankgaranti.

Der er som hovedregel ikke nogen frist for, hvornår et tilbud skal indleveres. Økonomiforvaltningen vurderer tilbuddene, efterhånden som de modtages.

Politisk proces

Københavns Kommunes salg af fast ejendom er betinget af Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse.

Når vi har modtaget et tilfredsstillende tilbud, indstilles buddet til politisk behandling. Du vil kunne se på udvalgenes dagsorden, om en salgssag er sat på til behandling.

Den endelige aftale

Der er først indgået en endelig aftale om salg af en ejendom, når Borgerrepræsentationen har godkendt tilbuddet og tilbudsgiver har fået meddelelse herom. Det vil sige, at der kan komme tilbud helt frem til dette tidspunkt.