Stoltenbergsgade 11

Københavns Kommune udbyder ejendommen beliggende Stoltenbergsgade 11, 1576 København V, til salg.

Se udbudvilkår og bilag på ejendommen nedenfor.

OBS: Mindre ændring i udbudsvilkår vedr. Servitut om betaling af tillægskøbesum på side 6.

Eventuelle spørgsmål rettes til Lars Møller på tlf.: 28 69 33 40 eller e-mail: c41h@okf.kk.dk.  

Bud på ejendommen kan sendes til e-mail: kejd_aktiver@okf.kk.dk