Tegninger, stamdata og selvbetjening

Hvis du lejer dig ind i en bygning ejet af Københavns Kommune, kan du som kunde bede om tegningsmateriale fra KEIDs tegningsarkiv. Læs mere

Kunder kan anmode om tegningsmateriale fra Københavns Ejendomme & Indkøbs tegningsarkiv. Københavns Ejendomme og Indkøb udfører også opmålinger og digitaliseringer af bygninger, hovedsageligt i forbindelse med udlejning og arealhåndtering. Vores kunder kan finde data om deres lejemål på ejendomsportalen og melde sager ind om ejendomsdrift og -administration via Københavns Ejendomme & Indkøbs Helpdesk.

Rekvirering af tegningsmateriale

Københavns Ejendomme & Indkøb har et digitalt tegningsarkiv over udvalgte kommunale ejendomme og tredjemandslejemål. Det bedste tegningsmateriale findes på større bygninger som administrationsejendomme, folkeskoler og idrætsanlæg. Tegningsarkivet er ikke komplet, men vil løbende blive udbygget og vedligeholdt.

Københavns Ejendomme & Indkøb opbevarer ikke komplette byggesager og historiske tegninger. Som udgangspunkt opbevares kun as-built materiale for byggesager gennemført i Byggeri København.

Foruden as-built tegninger, har Københavns Ejendomme & Indkøb også egne digitaliserede tegninger af Københavns Ejendomme & Indkøbs ejendomsportefølje. Disse er udarbejdet i en lav detaljeringsgrad med henblik på at understøtte areal- og lejehåndtering.

For adgang til komplette byggesager, forsyningsplaner og lign. samt byggesagshistorik henvises til Teknik- og Miljøforvaltningens byggesagsarkiv i Njalsgade.

Det gør kunden
 • Kunden kan bestille en tegning i Københavns Ejendomme & Indkøb ved at oplyse:
  • Lejekontraktnummer
  • ESR ejendomsnummer
  • Matrikelnummer og/eller
  • Adresse
 • For at rekvirere tegningsmateriale skal henvendelse ske til kejdejendomsdata@okf.kk.dk
 • Tegninger kan leveres i følgende formater afhængig af tilgængelighed: Revit/AutoCad, pdf, billedfil.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb kvitterer inden 5 arbejdsdage på kundens forespørgsel.

Adgang til stamdata på ejendomme og bygninger

Københavns Ejendomme & Indkøb kan hjælpe kunden med at finde stamdata på de ejendomme, som Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer. Stamdata på en ejendom omfatter f.eks. oplysninger om areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold og ydervægs- og tagdækningsmaterialer. Stamdata fra det statslige BBR-register kan ses gratis på internettet via OIS (den Offentlige Informationsserver).

Det gør kunden
 • Kunden kan bede Københavns Ejendomme & Indkøb om hjælp til at finde stamdataoplysninger for ejendomme og bygninger på OIS eller fra Københavns Ejendomme & Indkøbs eget FM-system KASA.
 • Hvis kunden opdager fejl i stamdataoplysninger på OIS, orienteres Københavns Ejendomme & Indkøb via kejdejendomsdata@okf.kk.dk.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb hjælper kunden med at finde stamdataoplysninger – om muligt med det samme og senest inden for 5 arbejdsdage.
 • Københavns Ejendomme & Indkøb verificerer og retter de fejl i stamdataoplysninger, som kunden gør opmærksom på.

Bestilling af opmåling

Kunden kan sende en forespørgsel til Københavns Ejendomme & Indkøb om opmåling af en eller flere bygninger.

Det gør kunden
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb kvitterer inden 5 arbejdsdage på kundens forespørgsel.
 • Ønskes en opmåling udført, kan Københavns Ejendomme & Indkøb, efter nærmere dialog med kunden, sørge for, at dette bliver udført indenfor en aftalt tid.

Information til rådighed på Ejendomsportalen

Københavns Ejendomme & Indkøb har en ejendomsportal, som fremviser data relateret til de enkelte lejekontrakter.

Ejendomsportalens formål er at øge deling af viden og data mellem alle parter, som arbejder med eller i kommunens ejendomme.

Der kan bl.a. findes data om:
 • Huslejeopkrævning
 • Drifts- og forbrugsregnskaber
 • Affaldsrelateret data

Vær opmærksom på, at servicen kun er til rådighed for kommunale lejere – ikke private.

Det gør kunden
 • Kunden kan bestille adgang til ejendomsportalen på hjemmesiden https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ ved at vælge Helpdesk – indmeld sag uden bruger – Ejendomsadministration – udfylde kontaktinformationer, i emnefeltet skrive: “Oprettelse af bruger til Ejendomsportalen” og i beskrivelsesfeltet anføre lejemålsnumre på de lejemål, der ønskes adgang til.
 • Hvis kunden opdager fejl i oplysninger relateret til lejekontrakten, orienteres Københavns Ejendomme & Indkøb via samme Helpdesk.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøb tilsigter inden for 5 arbejdsdage at have oprettet brugeren på Ejendomsportalen.

Helpdesk til indmelding af sager

Københavns Ejendomme & Indkøb har en Helpdesk, hvor kunder selv kan melde sager ind 24 timer i døgnet samt følge sagens udvikling fra start til slut. I Helpdesken modtages alle sager og henvendelser fx om driftsrådgivning, energiregistrering, indmelding af akutte vedligeholdelsesproblemer eller skader, rengøring, sager om opkrævning og regulering af husleje samt spørgsmål til forbrugsregnskaber, driftsregnskaber m.m.

Kunderne kan selv melde sager ind via Helpdesken

Du kan som kunde:
 • Logge ind og indmelde en sag, hvis du allerede har en brugerkonto i KASA. Man logger ind ved at trykke på den grønne ”bjælke” med teksten ”LOG IND SOM KK BRUGER”.
 • Oprette dig som helpdesk-bruger og derefter logge ind og indmelde sagen. Du går ind via Helpdesken og vælger ”OPRET HELPDESK BRUGER”. Du får nu en brugerprofil med brugernavn og adgangskode til at logge ind og følge sagens udvikling.
 • Indmelde sagen anonymt uden at oprette brugerkonto. Du går ind via Helpdesken og vælger ”INDMELD SAG UDEN BRUGER”. Uden en brugerkonto kan du ikke logge ind på Helpdesk og følge sagens udvikling.

I tilknytning til Helpdesken yder Københavns Ejendomme & Indkøb telefonsupport på tlf. 33 66 61 00.

Åbningstiden for telefonsupporten er mandag til torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15.

Udenfor telefonsupportens åbningstid kan man ringe til Rådhusvagten på tlf. 3366 2585, hvis sagen er akut.

Det gør kunden
 • Hos Københavns Ejendomme & Indkøb kan kunden melde sager ind via Helpdesk døgnet rundt.
 • Kunden kan ringe til Helpdeskens telefonsupport i åbningstiden og få hjælp til indmelding af sager i Helpdesk.
Det gør Københavns Ejendomme & Indkøb
 • Københavns Ejendomme & Indkøbs telefonsupport tilbyder kunden hjælp til oprettelse af akutte sager i Helpdesken indenfor telefonsupportens åbningstid.
 • Ved oprettelse af en sag i Helpdesken modtager kunden en elektronisk kvittering på mail med et sagsnummer. Københavns Ejendomme & Indkøb tildeler sager, henvendt til Ejendomsservice og afhjælpende vedligehold, en sagsansvarlig senest 1 arbejdsdag efter indmelding i Helpdesken.
 • Sager i Helpdesken til afhjælpende vedligehold tildeles en leverandør inden for 3 arbejdsdage fra sagsoprettelse.

Københavns Ejendomme & Indkøb tildeler sager, henvendt til Ejendomsadministrationen, en sagsansvarlig senest 3 dage arbejdsdage efter indmelding i Helpdesken.