Tilkøbsydelser på ejendomsserviceområdet

Vi beskæftiger os med ejendomsservice såsom rengøring, vicevært- og gårdmandsopgaver, teknisk ejendomsservice, Facility Management m.m.

Vi beskæftiger os med en række opgaver inden for ejendomsservice, bl.a. rengøring, viceværtopgaver, gårdmandsopgaver, teknisk drift, vagttjeneste, betjentfunktioner, reception, arrangementsservice samt post og skanning.

Alle forvaltninger i Københavns Kommune kan få en fast kontrakt på ejendomsserviceydelser, men der kan også tilkøbes ekstra ejendomsserviceydelser uden en fast kontrakt. Tilkøb kan bl.a. være:

  • Ekstra hovedrengøring (f.eks. i sommerferien)
  • Specialrengøring (eks. rengøring efter vandskader eller rotter mv.)
  • Levering af gardinvask, persiennerens, måtteservice og tæpperens
  • Pleje af udendørsarealer
  • Hjælp til arrangementer (forplejning, service, AV-udstyr)
  • Vagtservice til møder og arrangementer
  • Rundvisninger
  • Skanning af større antal sager til elektronisk arkivering

Tilkøbsydelser indenfor rengøring og pleje af udendørsarealer

For at købe ekstra ydelser eller høre nærmere om tilkøbsydelserne inden for rengøring og pleje af udendørsarealer kontaktes Anne Lohmann Fausing i Center for Ejendomsservice på mail annloh@okf.kk.dk.

Tilkøbsydelser indenfor Facility Management

Arrangementsservice (på Rådhuset)

For at købe ydelser eller høre nærmere om tilkøbsydelser kan Arrangementsafdelingen kontaktes på telefon 3366 2581/3366 2589 for bestilling af opdækning, forplejning, oprydning mm.
Linnedstuen kan kontaktes 3366 2594 for bestilling af porcelæn, due mm.

Arrangementsadministrationen kan kontaktes på 3366 2562 for information om afholdelse af arrangementer på Rådhuset.

For uddybning af ydelser se Arrangementsservice.

Post og Skanning

For at købe ydelser eller høre nærmere om tilkøbsydelserne, som Post og Skanning tilbyder, kan Post og Skanning kontaktes på telefon 3366 2590 og mail skanningscentralen@okf.kk.dk.

For uddybning af ydelser se Post og Skanning.

Rådhusvagten

For at købe ydelser eller høre nærmere om tilkøbsydelserne som Rådhusvagten tilbyder. Kan Rådhusvagten kontaktes på telefon 3366 2585 for information om f.eks. vagtydelser og rundvisninger.

For uddybning af ydelserne se Rådhusvagten.

Teknisk Afd. Rådhuset – Rådhus Teknik

For at købe ydelser eller høre nærmere om tilkøbsydelserne, som Rådhus Teknik tilbyder, kan afdelingen kontaktes på telefon 3366 2661 for teknik og 3366 2619 for inventar mv.

For uddybning af ydelse se Rådhus Teknik.

FM på Fuglebakken

For at høre nærmere om ydelser som eks. reception, vagtordning mm kontaktes FM Service på mail okfkpkejdfmserviceks@okf.kk.dk

FM i HNG

I HNG tilbydes en FM Grundpakke. Grundpakkens indhold kan ses på FM HNG.
For nærmere information om FM ydelser i HNG kontaktes FM Service på telefon 3366 6000 og mail fmihng@okf.kk.dk.