Ansøgning om ejerfuldmagt

 

Ansøgning om ejerfuldmagt til ombygningsarbejde eller ændret anvendelse i Københavns Ejendomme og Indkøbs bygninger skal ske ved nedenstående vejledning. Du kan læse mere om processen, når du som lejer ønsker at bygge om i Københavns Ejendomme og Indkøbs bygninger. Læs mere herom via dette link https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/artikel/ombygning.
Efter endt sagsbehandling vil du enten modtage en underskrevet fuldmagt eller et begrundet afslag.

 

 

Følg venligst nedenstående vejledning for ansøgning om ejerfuldmagt
 

1. Opret en mail til keidkundeservice@okf.kk.dk
2. Kopier nedenstående tekst og sæt ind i mail (Indsæt denne tekst)
3. Husk at vedlægge nødvendige dokumenter til sagen.

Vedrørende ansøgninger til Haveforeninger, Daghaver, Nyttehaver m.v. husk altid at fremsende Kredsgodkendelsen eller bestyrelsensgodkendelse med stempel og underskrift.
 

Indsæt denne tekst:
 

Ejendommens adresse:
Post nr. og by:
Matrikel nr. og ejerlav (findes via ois.dk):

Kort projektbeskrivelse:
Detaljeret projektbeskrivelse: 

Ansøgers navn:
Ansøgers adresse:
Ansøgers Post nr. og by:
Ansøgers e-mail:
Ansøgers CVR nr.:

Er der igangsat en Byggeri til Drift proces? 

Rådgivers oplysninger:
Rådgivers navn:
Rådgivers adresse:
Rådgivers postnr. og by:
Rådgivers e-mail:
Rådgiver CVR nr.:

 

 

Sagsbehandlingstid

Københavns Ejendomme og Indkøb behandler din ansøgning om ejerfuldmagt hurtigst muligt. Fra det tidspunkt hvor din ansøgning er fuldt oplyst, kan du forvente en sagsbehandlingstid på op til 20 arbejdsdage.

 

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med det ansøgte projekt, herunder byggearbejder mv., afholdes af bygherre.