Københavns Kommunes logo

Mød Pernille Søby Wennerwald

Pernille er Projektleder og arbejder under Vedligehold, Energi og Teknik.
  • Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og Indkøb og hvad går dine opgaver ud på?  
     

Jeg er i projektleder i Center for Vedligehold, Energi og Teknik. Min primære opgave er at eksekvere vedligeholdelsesprojekter, på alle typer af Københavns Kommunes ejendomme. Nogle projekter er lige til, og kan udføres uden at forstyrre brugerne nævneværdigt. Det gælder de fleste projekter på vedligeholdelse af klimaskærmen, fx udskiftning af tag, vinduer og døre. Andre er mere komplekse; brugerne skal genhuses, der kan være miljøproblemer så som asbest, PCB, skimmelsvamp og andre skadelige stoffer, der skal håndteres med særlig omhu og viden. Oftest er bygningerne i fuld drift, når vi ankommer med entreprenørerne. Det sætter ekstra høje krav til sikkerhed, og kræver mere kommunikation og koordinering med brugerne fra vores side.
 

  • Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?

Vi har et virkelig godt arbejdsmiljø i min afdeling. Vi har tillid fra ledelsen, er gode til at passe på hinanden og det betyder rigtig meget for mig. Mine nærmeste kollegaer og jeg har alle byggeprojekter, men vi har hver vores fagområder. Vi er en hel del, der håndterer byggeprojekter på klimaskærm, da det er her Københavns Ejendomme og Indkøb har sit største ansvar som bygningsejer. Vi bruger hinandens viden og erfaring til alle former for hjælp og sparring, vi er ikke bange for at spørge dumt - det har stor værdi både for vores opgaver og for vores arbejdsmiljø.

 

"Det er rigtig fede arbejdsforhold vi har".

 

Udover det, så har vi også en afdeling med et rigtig godt fælleskab kollegaerne imellem. Vi er i det samme game alle sammen og deler gode idéer og kan støtte hinanden, når noget bliver meget komplekst.

  • Godt at vide

Københavns Ejendomme og Indkøb er en kæmpestor butik, og det tager tid at lære den at kende. Men det er også dét, at det er så stor en butik, der gør at mulighederne er næsten endeløse. Der er altid noget spændende og heldigvis en ledelse som gerne vil lytte til ønsker om nye udfordringer!