Mød Rasmus Zeeberg

Rasmus er Økonomikonsulent og arbejder under Økonomi

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?  

Jeg har en kontoruddannelse og en HD i økonomistyring og procesledelse fra Copenhagen Business School. 

 

Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og Indkøb og hvad går dine opgaver ud på? 

Jeg laver controlling og opfølgning på to budgetter. Det ene drejer sig om grundbudgettet til vedligehold – altså de penge vi bruger til at vedligeholde bygninger og ejendomme, og til teknisk drift. Det andet drejer sig om enhedsbudgettet i centret Vedligehold, Energi og Teknik, som er udgifter til løn, kontor og kompetenceudvikling. Jeg sidder altså med de administrative budgetter og vedligeholdelsesbudgetter.  

En af mine opgaver er at følge op på budgettet til vedligeholdsprojekter. Her ser vi på om budgettet bliver overholdt og om opgaverne på området løses, eller om der er plads til flere opgaver eller pengene skal fordeles anderledes. Vi forsøger at understøtte ledelsen i at kunne tage nogle gode beslutninger og lave så meget vedligehold som muligt, for pengene. 

 

Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?  

Vi arbejder i ’faglige cirkler’, som er faglige fællesskaber. Jeg er f.eks. i en cirkel, hvor vi er fire, der arbejder sammen om at understøtte et område. Der er mange typer opgaver vi sidder med alene, men vi sparrer tæt med hinanden, både om hvordan vi skal styre det, og udviklingen på området, og vi sørger for at følge med og hjælpe hinanden. 

 

Hvad er dit bedste råd til en fremtidig ansøger?  

Noget af det der gør os stærke i økonomi, er at økonomi er mere end excel-ark. 

 

”Det er vigtigt at kunne at arbejde i en kompleks organisation, og imødekomme mennesker”. 

 

Tænk ikke kun på økonomi som noget der foregår i excel-ark, vi søger også medarbejdere, der kan forstå, at vi arbejder i en kompleks verden. Excel skal man nok lære, men at være interesseret og tale med folk og kunne navigere i en stor organisation som vores, er vigtigt.