Afjort hvem der tager skraldet

14.06.2017
Københavns Ejendomme & Indkøb samarbejder med forvaltningerne om at nedbringe affaldsmængder og øge affaldssorteringen i Københavns Kommunes institutioner til gavn for klimaet og for at fremme målet om København som CO2-neutral hovedstad i 2025. Det sker gennem kommunens affaldsordning, hvor vognmandsfirmaet M. Larsen netop har genvundet opgaven med at bortskaffe affaldet.

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) er sat i verden for at understøtte en effektiv ejendomsdrift i hele Københavns Kommune (KK) – og det gælder også på affaldsområdet. Siden 2010 har KEID drevet kommunens affaldsordning og sikret, at kommunens institutioner nemt kan komme af med deres affald.

Affaldsordningen er skruet sammen, så den tilskynder institutionerne til at mindske deres affaldsmængder og sortere deres affald, så mest muligt kan genanvendes, forklarer Helene Wulf-Andersen, som er miljøkonsulent i KEID og tovholder på kommunens affaldsordning. 

”Jo sjældnere affaldsbeholderne tømmes og jo bedre institutionerne er til at sortere, desto billigere bliver det for dem”, uddyber hun.   

KEID opkræver kommunens institutioner for deres forbrug efter antal af beholdere og antallet af tømninger som led i den månedlige huslejeopkrævning.

Nyligt affaldsudbud

KEID har netop udbudt opgaven med at bortskaffe affaldet fra kommunens institutioner og det blev vognmandsfirmaet M. Larsen, som har opgaven i dag, der også har den fremover:

”M. Larsen gav det økonomisk mest fordelagtige tilbud og vandt opgaven ud fra en samlet vurdering, hvor miljø, kvalitet og arbejdsmiljø også indgik som vurderingskriterier. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde”, siger Helene Wulf-Andersen.

I det nylige affaldsudbud var det centralt, at den nye renovatør kan anvende et affaldsdatasystem, som KEID forventes at indkøbe i slutningen af 2017. Det kommende system skal gøre det nemmere for KEID at få overblik over, om institutionerne har det rette antal beholdere og tømninger – og om de sorterer i de rette affaldsfraktioner. Et bedre overblik betyder, at KEID bedre kan rådgive institutionerne om, hvordan de kan spare på tømninger og sortere affaldet mere – og dermed også spare penge.

KK har et fælles miljømål om en øget affaldssortering i kommunens institutioner. Miljømålet er nedskrevet i kommunens Ressource- og Affaldsplan og understøtter også Klimaplanen, hvis sigte er at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.