En lille boks gemmer på store energibesparelser

16.01.2018
270 mindre kommunale ejendomme har fået opsat en styringsboks, som rummer mulighed for at sænke energiforbruget med op til 15 procent.

En rød alarm lyser på skærmen hos energirådgiver Jan Lykholt i Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID). Alarmen angiver, at ventilationsanlægget hos Rødkilde Børnehus står stille. Jan Lykholt ringer straks til børnehuset for at høre, om brugerne har brug for luft.

Gårdmand Jan Nør fra børnehuset har endnu ikke opdaget fejlen, men er glad for, at hans navnebror fra KEID straks kan genstarte ventilationsanlægget fra computeren til gavn for indeklimaet i bygningen. Dette er muligt takket være en lille styringsboks, som er opsat på både varme- og ventilationsanlægget i Rødkilde Børnehus.

Fuld knald på varmen døgnet rundt

Dette er dog ikke det eneste, som styringsboksen kan. Faktisk rummer boksen mulighed for, at en mindre ejendom som Rødkilde Børnehus kan spare op til 15 procent på energiforbruget om året. Besparelserne opnås ved at analysere og handle på de data, som boksen gemmer på.

”Vi kigger på temperaturen på det vand, som et varmeanlæg sender retur til HOFOR. For varmt returvand er ikke energirigtigt. Vi ser også på driftstider, for det er langt fra alle steder, at det er nødvendigt med fuld knald på varmen og ventilationen døgnet rundt,” siger Jan Lykholt.

Styringsboksen sender data om driftstider, afkølingstemperaturer og pumpeindstillinger til et IT-program, så Jan Lykholt og hans kollegaer via computer eller telefon kan se, om anlægget kører optimalt og energirigtigt.

Et KEID-BUF-samarbejde 

Når energirådgiverne i KEID har fundet et område, der kan optimeres ved en justering på et teknisk anlæg, bliver der sendt besked over til kunden, som sammen med energirådgiverne aftaler, hvem der gør hvad. Kunden i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er Energigruppen, som er glade for, at den nye styringsboks udbredes til en lang række af BUF’s institutioner: 

”Som driftsperson i en forvaltning med 70 skoler og 650 institutioner er styringsautomatik og lignende værktøjer helt uundværlige. Vi kan drifte institutionerne ud fra komforthensyn og samtidig nedsætte det samlede energiforbrug på vores ejendomme,” siger energirådgiver Flemming Mortensen fra Energigruppen i Administrativt Ressourcecenter i BUF.

Noget kan KEID ordne direkte fra computeren eller telefonen. Det sker dog altid i samarbejde med den teknisk ansvarlige ude på ejendommen. Eksempelvis kan Jan Lykholt indstille driftstider på et varmeanlæg, så rumtemperaturen falder, når brugerne i bygningen er gået hjem. Det er dog ikke alt, KEID kan fjernstyre digitalt. For eksempel vil det være en af BUF’s gårdmænd, der skal sommerlukke et fjernvarmeanlæg ved at dreje på en ventil.

KEID vurderer, at overvågning og opfølgning på data fra styringsautomatikken vil nedsætte energiforbruget med op til 15 % om året per ejendom. Det viser erfaringerne fra samarbejdet mellem KEID og BUF om den styringsautomatik, som allerede er opsat i en lang række af BUF’s institutioner.