Fjernvarmeanlæg på sommerferie

02.07.2019
Københavns Kommune lukker for fjernvarmen i kommunens ejendomme i sommerperioden til gavn for pengepungen og klimaet.

Københavns Kommune og forsyningsselskabet HOFOR samarbejder om kampagnen Sommerluk 2019, hvor fjernvarmen lukkes fra maj og åbnes igen den 15. september.

”Kommunen kan spare 3 procent af de årlige energiudgifter i en ejendom ved at sommerlukke. I 2019 er målet at sommerlukke 80 procent af kommunens godt 800 sommerluk-egnede ejendomme med fjernvarme, så vi kan spare på varmeregningen og mindske vores udledning af CO2”, siger Enhedschef Anders Christian Lyngtorp fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Københavns Ejendomme & Indkøb understøtter Sommerluk-kampagnen ved at opfordre alle forvaltninger til at sommerlukke deres fjernvarmeanlæg og ved at rådgive det tekniske personale i kommunens ejendomme i korrekt lukning af sommerventilen.

Godt for pengepungen og miljøet

I 2018 fik 362 af KK’s ejendomme en lavere varmeregning over sommerperioden ved at sommerlukke deres fjernvarmeanlæg.  Samlet set blev varmeregningen 2,25 mio. kr. lavere i 2018 end i 2017.  Det viser tal fra Københavns Ejendomme & Indkøb, som overvåger energiforbruget på kommunens ejendomme.

Når varmeanlægget sommerlukkes, er der ikke kun penge at spare, men også CO2. Sommerlukningen af fjernvarmen på de 362 ejendomme i 2018 betød, at der blev udledt 355 tons mindre CO2.

Sommerluk er ét af mange bidrag til at nå målene i KK’s klimaplan. Ifølge klimaplanen skal energiforbruget i kommunens ejendomme reduceres med 40 procent fra 2010 og frem mod 2025.