Organisationen

Københavns Ejendomme og Indkøb er organiseret i seks centre og en stabsfunktion.

Københavns Ejendomme og Indkøb er under ledelse af direktør Rasmus Vanggaard Knudsen, organiseret i seks centre og en stabsfunktion, som tilsammen sikrer effektivisering af kommunens ejendomsportefølje og indkøb samt et højt serviceniveau, så resten af Københavns Kommune kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til byens borgere.

Vores organisations opbygning

Strategi og Ledelse

Strategi og Ledelse håndterer strategisk udvikling af Københavns Ejendomme og Indkøb, leverer projektledere til tværgående udviklingsprojekter, bidrager med forretningsstøtte til udviklings- og budgetforhandlinger, yder direktionsbetjening, håndterer sager til Økonomiudvalget, politiker- og borgerhenvendelser, kommunikation, HR samt interne administrative serviceopgaver.

Køb, Salg, Leje og Udlejning

Her har man forankret køb og salg af ejendomme, indgåelse af lejemål (indlejning) samt administration af kommunale rettigheder på ejendomme. Desuden har man forankret administration af udlejede ejendomme, der omfatter afregning af husleje, forbrug, skatter og afgifter, porteføljestyring, udlejning og tomgang.

Centret består af enhederne:

 • Køb, Salg og Leje
 • Ejendomsadministration
Vedligehold, Energi og Teknik

Her har man forankret vedligeholdelsesstrategi, planlægning og prioritering, byggeri til drift, datagovernance, tværgående miljø, sundhed og sikkerhedsprogrammer. Desuden har man placeret projektledelse af vedligeholdelses- og energiprojekter, businesscases og tværgående rammeaftaler i dette center. Ydermere har man forankret kontraktholderfunktionen for vedligehold og service af tekniske basisinstallationer, energistrategi, energiovervågning, energistyring, udarbejdelse af businesscases på energiområdet, C40 og internationalt samarbejde her. Sidst men ikke mindst er dette center ansvarligt for teknisk drift og vedligehold af svømmebade, driftsledelse af højspænding i Kødbyen.

Centret består af enhederne:

 • Planlægning og byggeri til drift
 • Produktion
 • Teknik
 • Svømmebadsteknik
Ejendomsservice

Ejendomsservice sikrer levering, udvikling og optimering af rengørings- og viceværtsydelser, styring af Facility Services på konkrete lokationer samt levering, udvikling og optimering af terrænpleje, reception, vagt, kantine, affaldsordning, miljøledelse og andre Facility Services samt administration af ejendomsserviceopgaver. Desuden er KK Rengøringsservice placeret her.

Centeret består af enhederne:

 • Rådhusservice
 • Facility Services
 • KK Rengøringsservice
 • Driftsadministration
 • Service og forretningsudvikling
Indkøb og Forsikring

Center for Indkøb og Forsikring sikrer overholdelse af det sociale ansvar i indkøb og aftaler i Københavns Kommune, indkøbssupport og udvikling af indkøbsområdet i kommunen, udbud og styring af indkøbsaftaler samt Københavns Kommunes forsikringsordning.

Centret består af:

 • CSR og indkøbsjura
 • Indkøbssupport og -analyse
 • Strategisk indkøb I
 • Strategisk indkøb II
 • Forsikring og risikostyring
Økonomi og Digitalisering

Det tværgående center Økonomi og Digitalisering sikrer drift og udvikling af IT-systemer i Københavns Ejendomme og Indkøb, strategisk udvikling af digitaliseringsinitiativer samt Københavns Ejendomme og Indkøbs budget og regnskab.

Centeret består af enhederne:

 • Digitalisering
 • Økonomi
Kundeservice

Centeret sikrer modtagelse af alle kundehenvendelser i Københavns Ejendomme og Indkøb på ejendomsområdet, afhjælpende vedligehold, teknisk ejendomsdrift, gennemførsel af bygningssyn på kommunens ejendomme samt afhjælpende vedligehold, teknisk ejendomsdrift og indvendigt vedligehold og udvikling af Kødbyen og Rådhuset.

Centeret består af enhederne:

 • Helpdesk
 • 2. line for forvaltningerne (SUF, SOF, TMF, BIF, Erhverv og Bolig)
 • 2. line for forvaltningerne (BUF, KFF, ØKF)
 • Kødbyen
 • Rådhusteknik

Klik på filen og se vores organisationsdiagram