Københavns Kommunes logo

Hvem er vi?

Her kan du læse mere om, hvem Københavns Ejendomme og Indkøb er, og hvad vi beskæftiger os med.

Københavns Ejendomme og Indkøb er en del af Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og blev etableret i 2005 som en sammenlægning af de ejendomsfaglige aktiviteter i kommunen. I samarbejde med vores kunder skaber vi rum til vækst, hverdag og livskvalitet i København.  

I 2016 blev Københavns Kommunes indkøbsfunktion forankret hos os, og i januar 2020 blev KK Rengøringsservice, kommunens rengøringsenhed, forankret hos os.   

Vi har ansvar for Københavns Kommunes ejendomme og indkøb

Vi bidrager til, at vores kolleger i resten af kommunen kan lykkes med deres kerneopgaver. Til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.  

Vi løser alle typer opgaver omkring Københavns Kommunes ejendomme

Vi ejer, lejer og udlejer. Vi driver og udvikler effektive løsninger til vedligeholdelse, ejendomsservice, rengøring, vagtordninger og ejendomsadministration. Vi styrer ejendomsporteføljen med fokus på langsigtede behov til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi administrerer og udlejer 2,6 millioner m2 af kommunens ejendomsportefølje fordelt på ca. 3500 bygninger. Vi er en af Danmarks største ejendomsadministratorer med ansvar for ca. 830 ejendomme, inklusiv blandt andre: Administrationsbygninger, Københavns Rådhus, kulturhuse, biblioteker, institutioner, plejehjem, skoler og idrætsanlæg. 

Vi omsætter Københavns Kommunes indkøbspolitik til praksis og varetager kommunens forsikringsordning

Vi tager ansvar for effektive indkøbsløsninger og aftaler, der sikrer kommunens syv forvaltninger de rigtige produkter og services. Vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Vi håndhæver kommunens politik for social ansvarlighed og yder support, så indkøb kan ske effektivt og korrekt. Det bidrager samlet til kommunens økonomiske råderum. 

Vi er stolte af vores arbejde og sammen sætter vi den faglige barre højt for at lykkes med vores kerneopgave. 

Introduktion til Københavns Ejendomme og Indkøb

Video Url

Vi skaber rum til vækst, hverdag og livskvalitet i København