Vores værdier

Vi skaber rum for vækst, hverdag og livskvalitet i København.

Københavns Ejendomme er et kompetencecenter inden for ejendomsdrift. 

I samarbejde med vores kunder skaber vi rum for kommunens liv – lige fra børnepasning og fritidsaktiviteter til ældrepleje og ejendomsservice. Vores kerneopgaver er forskellige – fra rengøring, vedligehold, administration og udlejning af ejendomme til effektive og grønne indkøb. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører osv. ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt. 

Vores medarbejdere og ledere er vores vigtigste ressourcer, derfor arbejder vi på at være en attraktiv arbejdsplads præget af innovative og motiverede medarbejdere, hvor udvikling af opgaverne og udvikling af medarbejderne er to sider af samme sag.  

Vi lægger derfor vægt på, at vores medarbejdere tager ansvar og har respekt for andres faglighed. Vi er en virksomhed, hvor medarbejdernes engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som en styrke.