Organisationen

Københavns Ejendomme er organiseret i fem centre.

Københavns Ejendomme er under ledelse af direktør Rasmus Vanggaard Knudsen, organiseret i fem centre, som tilsammen sikrer effektivisering af kommunens ejendomsportefølje samt et højt serviceniveau, så resten af Københavns Kommune kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til byens borgere.

Vores organisations opbygning

Vis alle

Center for Styring og Ledelse

Styring og Ledelse håndterer strategisk udvikling af Københavns Ejendomme, leverer projektledere til tværgående udviklingsprojekter, bidrager med forretningsstøtte til udviklings- og budgetforhandlinger, yder direktionsbetjening, håndterer sager til Økonomiudvalget, politiker- og borgerhenvendelser, kommunikation, HR samt interne administrative serviceopgaver. Herudover sikrer Økonomi og Ejendomsdata og -digitalisering drift og udvikling af IT-systemer i Københavns Ejendomme, strategisk udvikling af digitaliseringsinitiativer samt budget og regnskab.

Centret består af enhederne:

 • Ledelsessekretariatet
 • Projektstyring og Digitalisering
 • Økonomi
 • Bæredygtighed og Ejendomsdata

Center for Rengøring

Center for Rengøring har til opgave at levere, udvikle og optimere rengøringsydelser i Københavns Kommune med fokus på både drift og udvikling. Der løses administrative opgaver med henblik på at udfolde logistiske løsninger, til gavn for kunder og personale i Københavns Kommune. Derudover varetager centret udvikling og planlægning i Københavns Kommunes Rengøringsservice, herunder effektiviseringer på området.

Centret består af enhederne:

 • Kvalitet
 • Drifts- og Procesoptimering
 • Udvikling og Planlægning
 • Rengøringsdrift 1
 • Rengøringsdrift 2
 • Rengøringsdrift 3

Center for Ejendomme

Center for Ejendomme sikrer levering, udvikling og optimering af bl.a. terrænpleje, reception, vagt, kantine, affaldsordning, miljøledelse og andre facility services, samt administration af ejendomsserviceopgaver. Herunder arbejdes der også på køb og salg af ejendomme, indgåelse af lejemål (indlejning) samt administration af kommunale rettigheder på ejendomme. Desuden har man forankret administration af udlejede ejendomme, der omfatter afregning af husleje, forbrug, skatter og afgifter, porteføljestyring, udlejning og tomgang.

Centret består af enhederne:

 • Rådhusservice
 • Facility Services
 • Køb, Salg og Leje
 • Ejendomsadministrationen
 • Effektive kvadratmeter

 

Center for Kundeservice

Centret sikrer modtagelse af alle kundehenvendelser i Københavns Ejendomme på ejendomsområdet, afhjælpende vedligehold, teknisk ejendomsdrift, gennemførsel af bygningssyn på kommunens ejendomme samt afhjælpende vedligehold, teknisk ejendomsdrift og indvendigt vedligehold og udvikling af Kødbyen og Rådhuset.

Centret består af enhederne:

 • Kundeservice KFF og TMF
  (herunder Kødbyen (og Rådhus Teknik pr. 1. november 2023))
 • Kundeservice BIF, BUF og ØKF
 • Kundeservice SUF, SOF og EB
  (herunder Teknisk Drift)
 • Kundesupport 
 • Kundestrategi
 • Særlige indsatser 
 • Svømmebadsteknik

Center for Vedligehold, Energi og Teknik

Her har man forankret vedligeholdelsesstrategi, planlægning og prioritering, byggeri til drift, datagovernance, tværgående miljø, sundhed og sikkerhedsprogrammer. Desuden har man placeret projektledelse af vedligeholdelses- og energiprojekter, businesscases og tværgående rammeaftaler i dette center. Ydermere har man forankret kontraktholderfunktionen for vedligehold og service af tekniske basisinstallationer, energistrategi, energiovervågning, energistyring, udarbejdelse af businesscases på energiområdet, C40 og internationalt samarbejde her. Sidst men ikke mindst er dette center ansvarligt for teknisk drift og vedligehold af svømmebade, driftsledelse af højspænding i Kødbyen.

Centret består af enhederne:

 • Planlægning
 • Vedligehold
 • Energi og Teknik

Klik på filen og se vores organisationsdiagram