Mød August Ferdinand

August er Fagkoordinator og arbejder under Ledelsessekretariatet.

Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og Indkøb og hvad går dine opgaver ud på? 

Jeg koordinerer politiske sager og laver direktionsbetjening, som omhandler betjening af Københavns Ejendomme og Indkøb og Økonomiforvaltningens direktion. Det sker i samspil med betjening af Overborgmesteren. Det indebærer håndtering af pressesager, håndtering af politikerspørgsmål, håndtering af borgerhenvendelser og orienteringer til Overborgmesteren. Jeg sidder i krydsfeltet mellem fagfaglighed og politisk handlefelt. 

 

Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?  

Til dagligt får du mulighed for at lære en masse nyt og får indblik i en lang række forskellige fagligheder. Det kan derfor både være meget spændende og det kan være udfordrende af samme grund - det er det, huset kan. Hvis man har mod på det, så er det vildt spændende, og man skal bare suge til sig med viden, fordi Københavns Ejendomme og Indkøb råder over mange forskellige ressortområder. Det udfordrende er, når der opstår sager, hvor man bliver fanget på, at man skal komme med nogle svar rigtig hurtigt. Politiske sager kan have korte aftræk og frister, som betyder, at man får trænet sine kompetencer i f.eks. at skulle være proaktiv, omstillingsparat og kunne sætte sig ind i noget nyt. Jobbet kræver at man er proaktiv og forstår, hvor vigtigt samarbejde med resten af huset er. 

 

”Du skal kunne dit kram men også kunne agere i et politisk felt, hvor du skal kunne levere hurtigt, når efterspørgslen er der”. 

 

Et godt råd til dig som er ny 

Når man er ny medarbejder i Københavns Ejendomme og Indkøb så skal man have øje for at man er landet i en organisation, som vokser rigtig hurtigt og hvor efterspørgslen på alle vores områder stiger. Det er vigtigt at være nysgerrig og ikke at være bange for at tage fat i kolleger i andre enheder/centre, for der er mange gode inputs at komme efter.