Københavns Kommunes logo

Mød en medarbejder

Bliv klogere på et udpluk af de fagligheder, som er ansat i Københavns Ejendomme og Indkøb.

Vores medarbejdere

Vis alle

Bygningskonstruktør

Der varetages mange forskellige opgaver i felten hos Københavns Ejendomme og Indkøb. Vores bygningskonstruktører er bl.a. med, når det gælder vedligeholdelsesopgaver, renoveringsopgaver og kvalitetssikring af det arbejde som leverandøren udfører.

Mød Carsten, som er bygningskonstruktør

Category manager

Når organisationen laver indkøb til vores ejendomme, er det vores Category Manager, der har ansvaret for udbud og kontraktstyring. De har til opgave at lægge strategier for indkøb og kontraktudbud. 

Mød Kasper, som er Category Manager

Chef for Planlægning og Byggeri til drift

Hos Planlægning og Byggeri til drift, er der en stor opgaveportfølje, som indebærer ejendomsvedligehold, miljøsundhed- og sikkerhedsscreeningsprogrammer, energiindsatser og byggeri til drift.

Mød Lina Maria, som er chef for Planlægning og Byggeri til drift

Digitaliseringskonsulent

En digitaliseringskonsulent hos os sidder bl.a. med rådgivning på digitaliseringsområdet, samt bistår med data- og proces kortlægning. De er i en position, hvor de agerer som bindeled mellem Koncern IT og forretninger.

Mød Pernille, som er digitaliseringskonsulent

Ejendomsadministrator

Det er vores vision, at det administrative omkring vores ejendomme er i top. Denne opgave varetages af en ejendomsadministrator, som samtidig sørger for at administrere de tilhørende kontrakter korrekt.

Mød Henriette, som er ejendomsadministrator

Fagkoordinator af direktionsbetjening

Vi bestræber os på at være gennemsigtige for vores kunder og samarbejdspartnere. Derfor er vores eksterne kommunikation vigtig for os. Ved pressehenvendelser sidder vores fagkoordinator i krydsfeltet mellem det organisatoriske og det kommunikative felt.

Mød August, som er fagkoordinator

Formand

Der er en bred vifte af arbejdsopgaver på Rådhuset, og som formand er det primære ansvar, at gældende miljø- og arbejdsmiljøregler til enhver tid følges på de respektive enheder, samt at udfærdige kontrakter og serviceaftaler til kunder.

Mød Rasmus, som er formand

Jurist

Vi er en organisation, hvori køb, salg og leje af ejendomme er en væsentlig del af kerneopgaven, og derfor er det vigtigt, at de juridiske krav overholdes. Det sidder vores dygtige jurister bl.a. med.

Mød Monica, som er jurist

Projektleder

Vores projektstyringsenhed er med til at styre de store tværgående projekter i organisationen. Det er enhedens ansvar at levere de nødvendige projektledere, med de rette kompetencer ved projekter rundt omkring i Københavns Ejendomme og Indkøb.

Mød Kristine, som er projektleder

Rengøringsleder

Vores rengøringsledere har fokus på at levere en standardiseret og kvalitetskontrolleret rengøring, og på de udførende medarbejderes faglighed og trivsel.

Mød Nermin, som er rengøringsleder

Rengøringsmedarbejder

Vores rengøringsmedarbejdere sikrer den daglige rengøring af kommunens ejendomme.

Mød Gyanendra, som er rengøringsmedarbejder

Studentermedhjælper

Vi rekrutterer jævnligt nye faglige kompetencer, heriblandt studentermedhjælpere, der kan bidrage med en fagligt stærk viden, inden for et specifikt område. Derudover er det i vores interesse at kunne være med til at udvikle deres faglige evner på arbejdsmarkedet.

Mød Alexander, som er studentermedhjælper

Studentermedhjælper (jurist)

Vi rekrutterer jævnligt nye faglige kompetencer, heriblandt studentermedhjælpere, der kan bidrage med en fagligt stærk viden, inden for et specifikt område. Derudover er det i vores interesse at kunne være med til at udvikle deres faglige evner på arbejdsmarkedet.

Mød Christian, som er studentermedhjælper (jurist)

Svømmebadstekniker

Vores svømmebadsteknikere sikrer den daglige drift af kommunens svømmebade og fører tilsyn i samarbejde med myndighederne på svømmebadsområdet. 

Mød Jørn, som er svømmebadstekniker

Udbudsjurist

Vi indgår mange indkøbskontrakter, som er nødvendige for alle de ting, der skal købes, i egen organisation og på tværs af kommunen. Vores udbudsjurister varetager de konkurrenceudsættelsesprocesser, der skal foregå, inden der indgås en kontrakt af en offentlig myndighed. 

Mød Sophie, som er udbudsjurist

Økonomikonsulent

En økonomikonsulent hos os sidder bl.a. med rådgivning om økonomien. Det er deres daglige ansvar at sikre, at budgetter og regnskab overholdes.

Mød Rasmus, som er økonomikonsulent