Mød Kristine Dose

Kristine er chefkonsulent og arbejder i Bæredygtighedsteamet.

Hvor længe har du arbejdet i Københavns Ejendomme?   

Jeg har været ansat siden januar 2016, hvor jeg startede som konsulent i Økonomi med rollen som budgetkoordinator med ansvar for Københavns Ejendommes bidrag til de kommunale budgetforhandlinger. Nogle år efter fik jeg en glidende overgang til at være projekt- og programleder for nogle af Københavns Ejendomme og Indkøbs større strategiske udviklingsprojekter og i dag er jeg fagkoordinator for vores Bæredygtighedsteam.   

Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og hvad går dine opgaver ud på?  

Jeg er fagkoordinator i Københavns Ejendommes bæredygtighedsteam. Bæredygtighedsteamet arbejder med ejendomsområdets klimapåvirkning og indsatser, der kan reducere klimabelastningen og dermed bidrage til de ambitiøse målsætninger i Københavns Kommunes klimaplan. Vi arbejder med at understøtte en bæredygtig omstilling af kommunens ejendomme, og laver både analyser, strategisk udvikling og modning af nye indsatser. Vi arbejder tæt sammen med forretningen og vores kollegaer på Rådhuset, i Teknik- og Miljøforvaltningen og i Byggeri København.   

I Bæredygtighedsteamet koordinerer vi klimapakker med initiativer på ejendomsområdet til budgetforhandlingerne, vi er med til at formulere nye delmål på ejendomsområdet i den kommende klimaplan og vi facilitere netværk, hvor viden og idéer til bæredygtig omstilling kan inspirere til nye samarbejder og initiativer.   

Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?   

Københavns Ejendomme har et stærkt fagligt miljø og organisationen er i en rivende udvikling, som er inspirerende at være en del af.   

”Vi har altid øje på bolden og på værdiskabelsen, i et tæt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder og fokus på fælles løsninger”. 

Strukturen er forholdsvis flad og gode idéer er altid velkomne. Jeg kender mine kollegaers grin rigtig godt og de kender mit. Der er aldrig kedeligt i Københavns Ejendomme, der er et rigtig godt kollegialt fællesskab og socialt miljø.   

Til dig som er ny   

Jeg vil anbefale, at du prioriter at komme rundt og lære dine nye kollegaer at kende. Københavns Ejendomme har en ret bred portefølje og mange forskelligartet opgaver, så det tager lidt tid at komme hele vejen rundt og forstå hvad vi er for en organisation.