Mød Hanan Khalil Dbouk

Hanan er fuldmægtig og arbejder under Ejendomsadministrationen.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Jeg har en bachelor i erhvervsøkonomi og erhvervssprog (arabisk sprog), og så har jeg en kandidat i økonomi og projektledelse, fra Syddansk Universitet i Odense.

Hvad laver jeres afdeling?

Vi administrerer de ejendomme som Københavns Ejendomme ejer og indlejre - herunder ejendomme med private og kommunale lejere – hvor vi opkræver husleje, udarbejder forbrugsregnskaber, betaler fakturerer, laver budgetopfølgninger og lignende. Så det er en meget varieret opgaveportefølje.

Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og hvad går dine arbejdsopgaver ud på?

Jeg sidder som fuldmægtig i et team der har fokus på projekter, afstemninger, systemer og udvikling. Jeg er superbruger i vores ejendomsadministrationssystem, VITEC, hvilket vil sige at jeg har et godt kendskab til systemet, og kan hjælpe til, hvis brugerne oplever udfordringer.

Derudover sidder jeg med rensning af data, optimering af vores nuværende system og budgetopfølgning på to områder, henholdsvis KEJD’s interne affaldsordning og vores forbrug (vand, varme og el). Og så er der naturligvis altid ad hoc-opgaver.

Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?

Vi er meget professionelle. Der er stor fokus på arbejdsgangene og kvaliteten af det arbejde som bliver udført. Samtidig kan jeg rigtig godt lide, at vi finder meget støtte i hinanden. Der er en meget uformel tone, som gør det nemt at få hjælp og sparring af sine kollegaer og ledere. Der er højt til loftet og der er en meget tillidsfuld og meget respektabel tone. Det gør at det er rigtig dejligt og sjovt at komme på arbejde.

”Kombinationen af den professionelle tilgang til arbejdet og den uformelle tone, med plads til at støtte og hjælpe hinanden, er en af de ting jeg værdsætter rigtig meget.”

Hvad er dit bedste råd til en ny kollega?

Det er at være åben og nysgerrig! Derudover skal du ikke være bange for at fejle, da det er en del af læringsprocessen.