Mød Henriette Rasmussen

Henriette er ejendomsadministrator og arbejder under Ejendomsadministrationen.

Hvad er din funktion i Københavns Ejendomme og hvad går dine opgaver ud på?  

Vi er et lille arbejdsfællesskab, der tager sig af erhvervslejekunder, som omfatter virksomheder, jordarealer, parkeringspladser, garager mv. Erhvervslejekontrakterne udarbejdes af vores jurister og det er efterfølgende vores opgave, i ejendomsadministrationen, at få kontrakterne lagt korrekt ind i vores administrationssystem, så de kan administreres korrekt. Vi arbejder altså ud fra kontrakten og sørger for, at det der står i kontrakten, bliver overholdt – vi har bl.a. møder med fogedretten, fokus på forbrugs- og driftsregnskaber, indeksreguleringer, skatter og afgifter og meget mere. Generelt har vi en masse lejehenvendelser, som kan omhandle lidt forskelligt ift. administration af lejemålene.

 

Hvordan ser du arbejdsmiljøet og hvilken påvirkning har det på den generelle arbejdsgang?  

Vi er et arbejdsfællesskab, som er inddelt i to små 'grupper', hvor vi i vores gruppe har fokus på erhvervslejekontrakterne.

Vi er omkring 6 i vores arbejdsfællesskab, men kun tre af os håndterer erhvervslejekontrakter, og de andre tre har fokus på vores 3. mands lejemål. Vi tre der sidder med erhvervslejekontrakter har en fælles portfølje, hvor vi deles om de opgaver, der kommer ind. Vi har derfor et tæt samarbejde, hvor vi er i løbende dialog om opgaverne og har det rigtig godt med hinanden.

 

Et godt råd til dig som er ny  

Vær nysgerrig og vær ikke bange for at spørge - her er det tilladt at spørge alt det man vil. Det er jo en kæmpe virksomhed, hvor det er sundt at være lidt nysgerrig.